IMG_20210603_124513.jpg
IMG_20210818_163809.jpg
IMG_20210818_161943.jpg
12687883_zmrrcgifk-n.jpg
Holi – Kulichy.net
!!!! DOBA DODÁNÍ HÁČKOVANÉHO ZBOŽÍ JE DO 8-10 PRACOVNÍCH DNŮ OD PŘIJETÍ PLATBY !!!!!
- Poctivá, ruční prácička
- Vyrobeno v Jizerkách
- Co kus, to originál
VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI,
LETOŠNÍ, VÁNOČNÍ OBJEDNÁVKY BUDU PŘIJÍMAT DO 7. PROSINCE, ABY BALÍČKY DORAZILY V KLIDU A POHODĚ DO VÁNOC.
OBJEDNÁVKY OD 8. PROSINCE BUDOU VYŘÍZENY PO NOVÉM ROCE.
Velice děkuji za velkou přízeň a přeji pevné nervy v této nelehké době. Holi
Tento web neumožňuje nastavení Zásilkovny, ale pokud si sami najdete pobočku a napíšete do poznámky v objednávce na kterou pobočku budete chtít baliček poslat, určitě zašlu!!!
Zásilkovna 75.-
Pošta 85.-

Obchodní podmínky + kontakt

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu )
Libuše Honcová
IČ01090534
sídlem Tovární 284/7, Liberec 46010
a kupujícím (zákazníkem internetového obchodu).
Jsou v souladu s právním řádem České republiky. Ostatní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými zákony ČR.
Tel: 733 694 167
Email: Libuska09@seznam.cz

Nákup v e-shopu je možný i bez registrace kupujícího
OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Odesláním závazné objednávky se zákazník zavazuje k akceptování obchodních podmínek e-shopu
Záruka vrácení peněz

Více viz. Zrušení objednávky a vrácení zboží.

Zboží zakoupené v naší internetové prodejně může zákazník vrátit do 14-ti dnů od doručení bez udání důvodu. Zboží na zakázku - viz. Vrácení zboží
V případě vrácení dle bodu 1. však musí být zboží nepoškozené, nepoužité, čisté, v originálním a nepoškozeném balení, musí obsahovat veškeré dodací doklady (dodací list,). V případě nedodržení těchto podmínek nebude vrácení zboží prodejcem akceptováno.
Zboží je možno vrátit formou doručení na naší adresu prostřednictvím České pošty, formou balíku (nikoli dobírky). Náklady na poštovné hradí zákazník. Zboží je možno vrátit po domluvě osobně v Liberci.

Obecné záruční podmínky

Naše společnost odpovídá zákazníkovi za vady zboží, jež se na tomto zboží vyskytnou v průběhu záruční doby. Při koupi zboží v internetové prodejně platí stejné záruční podmínky jako při koupi zboží "kamenné prodejně". Tzn., že zboží zakoupené v naší prodejně má záruku 24 měsíců od data převzetí zboží. Lhůta 24 měsíců vyplývá z ustanovení § 620 zákona č. 40/1964 Sb. (občanského zákoníku).
Záruka se nevztahuje na zboží poškozené nevhodným užíváním, mechanickým poškozením či opotřebováním.

Reklamační podmínky

Při převzetí Vaší objednávky doporučujeme zboží prohlédnout a zkontrolovat kompletnost dodávky a to bez zbytečného odkladu, bezprostředně po převzetí.
V případě, že zákazník zjistí na dodaném zboží vady, má možnost toto zboží reklamovat:
2.1 Zboží u nás zakoupené je možno vrátit formou doručení na naší adresu, prostřednictvím České pošty, a to formou balíku (nikoli však na dobírku). Balík musí obsahovat výrobek v originálním balení, dodací list, záruční list, doklad o zaplacení, a také písemné důvody reklamace.
2.2 Zboží je možno vrátit také po domluvě osobně.
V případě uznání reklamace postupujeme takto:
3.1 Je-li vada odstranitelná, naše společnost vadu odstraní a výrobek opraví v co možná nejkratší době k úplné spokojenosti zákazníka a to na náklady společnosti.
3.2. Je-li vada neodstranitelná, po domluvě se zákazníkem nabízíme poskytnutí slevy, výměnu vadného zboží za nové nebo za jiný výrobek, popřípadě vrácení peněz formou složenky či složením předmětné částky na účet uvedený zákazníkem.
Naše společnost zajistí vyřízení reklamace v co možná nejkratší době. Vyhrazuje si však právo možnosti využít zákonné 30-ti denní lhůty pro vyřízení reklamace ode dne přijetí. Záruční doba je prodloužena o dobu reklamačního řízení.

Dodací podmínky v ČR: Nabízíme výrobky, které jsou připraveny na skladě k okamžitému odběru. Po potvrzení objednávky, jedná-li se o platbu převodem, je zboží odesláno do 7pracovních dnů od přijetí platby. Doba dodání zboží na zakázku bude vždy se zákazníkem individuálně konzultována a potvrzena. Vyhrazujeme si právo možnost objednávku stornovat v případě, že bude výrobek zakoupen na jiném portálu, vždy se ale budeme řídit časem nákupu. V takovém případě nabídneme zákazníkovi zakázkovou výrobu s jinou dodací lhůtou.
Způsob dopravy: Přepravu provádíme způsobem, který byl určen zákazníkem při objednávce. Zákazník má možnost výběru mezi těmito způsoby dopravy zakoupeného zboží :1. Česká pošta - platba převodem na účet 85Kč

2. Dobírka - pouze po dohodě 120Kč

3. Zásilkovna - 75Kč - stačí najít oblíbenou pobočku a napsat do poznámky, nebo adresu a zašlu na nejbližší výdejové místo.Potvrzení objednávky: Pokud zákazník dokončí a potvrdí svou objednávku, souhlasí se všemi podmínkami prodeje a potvrzuje svůj nákup vybraného zboží. Objednávka vstupuje v platnost až po potvrzení přijetí objednávky prodejcem. Pokud nebude objednané zboží možno zákazníkovi dodat ve smluvené době, prodejce bude zákazníka neprodleně kontaktovat a navrhne další řešení. Zrušení objednávky a vrácení zboží: I po objednání zboží může zákazník svou objednávku zrušit a od smlouvy odstoupit, avšak musí tak učinit bez zbytečného odkladu.Objednávku lze zrušit tímto způsobem: telefonicky na čísle: +420 733 694 167 Libuska09@seznam.cz (v e-mailu je třeba uvést číslo objednávky a výslovný příkaz ke zrušení objednávky)
Vrácení zboží:
Zboží je možno vrátit formou doručení na naší adresu prostřednictvím České pošty, formou balíku (nikoli dobírky). Náklady na poštovné hradí zákazník. Zboží je možno vrátit po domluvě osobně v Liberci.


Ochrana osobních údajů: Osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zveřejněním a jakýmkoli zneužitím, přičemž jsou používány výhradně pro zaslání objednané zásilky, pro komunikaci naší společnosti se zákazníkem a jeho informování o připravovaných akcích či slevách. Přístup k údajům je umožněn pouze pracovníkům naší firmy.
Specifikace zboží: Ceny jsou uváděny v Kč/kus. Změna cen je vyhrazena.

REKLAMAČNÍ ŘÁD A ZÁRUKA
Na všechny výrobky zakoupené v internetovém obchodě www.kulichy.net je záruka 24 měsíců. Jako vada materiálu není uznáváno násilné nebo jiné mechanické poškození zaviněné nesprávným používáním výrobku. (např. špatné praní výrobku, opotřebování výrobku běžným nošením, atd.)Ochrana a zpracování osobních údajů GDPR

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.IV.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu (eshop-rychle) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby.
zajišťující správu účetnictví

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.VI.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.VIII.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

CENA ZBOŽÍ, DODACÍ LHŮTA
Ceny zboží jsou stanoveny ceníkem prodávajícího platným v den objednání. Ceny jsou uvedeny s DPH.

Objednávky vyřizujeme max do 7 dnů.

Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky v důsledku vyšší moci.

ZPŮSOB PLATBY A DOPRAVA
Dobírka: 120 Kč
Doporučeně ČP 85Kč u kulichů a nákrčníků či setů.
Zásilkovna 75Kč
Nákup nad 1600Kč - pošta zdrarma
Platba na účet 2500868729/2010
Jako variabilní symbol, který identifikuje Vaši platbu, uvádějte číslo objednávky. Celou částku zasílejte, prosím, na účet č. : 25008687/2010
Všechny náležitosti potřebné pro provedení bankovního převodu od nás obdržíte e-mailem.
V případě, že objednávka nebude uhrazena bankovním převodem do 10 pracovních dnů, bude stornována.

Vrácené zásilky opětovně zasíláme pouze na Vaše požádání, přičemž je účtováno další poštovné.

STORNO
Odeslaná objednávka je pro obě strany závazná. Pokud však došlo k nějakému omylu, kontaktujte nás, prosím, co nejrychleji, pokusíme se vše vyřešit dohodou.
Kupující má právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy a vrátit zboží bez udání důvodu pod podmínkou, že zboží, které mu nevyhovuje, nebylo poškozeno nebo použito.
V takovém případě Vám peníze vrátíme do 10 pracovních dnů od obdržení vráceného zboží. Částku zašleme na Váš účet nebo poštovní poukázkou.
Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Balíček současně doporučujeme pojistit.
Prodávající má nárok za poškozené, použité či nekompletní zboží požadovat náhradu škody a vyhrazuje si právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží.

REKLAMACE
Záruka na zboží je 24 měsíců.
Zjevné vady nám oznamte neprodleně, nejdéle však do 3 pracovních dnů od dodání zboží.
Při případné reklamaci nás kontaktujte e-mailem na adrese Libuska09@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 733694167. Vaši reklamaci budeme bezprostředně řešit.
Reklamační list obsahuje číslo objednávky, datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace.
Zákonná lhůta k vyřízení reklamace je 30 dnů.
Pro reklamaci je podmínkou doklad o zakoupení reklamovaného zboží v našem internetovém obchodě.

Děkujeme za Váš čas, který jste strávili čtením těchto obchodních podmínek.

Obchodní podmínky jsou platné od 10.5.2018 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.
07.04.2021 13:59:24
Libuska09
Tel: 733 694 167
Libuska09@seznam.cz
Holi - kulichy.net
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one